V našom programe SEL (Social – emotional learning/SEU – Sociálno – emocionálne učenie) by sme vás chceli povzbudiť, aby ste si našli svoj vlastný spôsob, cestu, ako tento program implementovať do vašej praxe, tak, aby pre Vás nebol bremenom, ale radosťou a aby ste sa s deťmi cítili príjemne a umožnili im užívať si vonkajšie prostredie so všetkými výhodami, ktoré poskytuje. A podporili tak rozvoj ich osobnosti komplexnejším, prirodzeným spôsobom. Aby sme vám uľahčili vašu cestu, pripravili sme pre vás nasledujúce materiály, ktoré môžete využiť, ak chcete program naplno implementovať a využiť jeho potenciál:

Príručka pre učiteľov. V príručke nájdete všetky podrobnosti a popis základnej metodiky programu. Dostanete tiež praktické rady, ako vniesť do školského areálu viac prírody a upraviť svoj vonkajší priestor pre pohodu detí a iných živých tvorov, vrátane prírodných prvkov, a zároveň posilniť vzťah detí k prírode. Príručku si môžete bezplatne stiahnuť tu: Príručka pre učiteľov

Príklad štruktúry dňa vonku. Dodržiavanie navrhnutého režimu dňa na pravidelnej báze vám umožní rozvíjať svoje rutiny s integrovanými aspektmi sociálno-emocionálneho učenia, a tým vám uľahčí prácu a implementáciu programu a zvýši jeho pozitívny dopad. – Len pre registrovaných užívateľov

Rozprávková kniha v online podobe. Používanie rozprávok a príbehov sa ukázalo ako jeden z najefektívnejších, najjednoduchších a najcennejších nástrojov na podporu rozvoja dieťaťa. Ponúkame vám 8 detských príbehov súvisiacich s poznávaním vtáčikov a prírody, ktoré podporujú sociálno-emocionálne učenie. – Len pre registrovaných užívateľov

65 Aktivít, pomocou ktorých môžete spolu s navrhovanou Štruktúrou dňa a Rozprávkovou knihou dosiahnuť pozitívny vplyv programu na deti v maximálnej možnej miere – Len pre registrovaných užívateľov

3 Online moduly  – krátka verzia zdarma, plná verzia pre registrovaných užívateľov