„Je to dobré pre nich, je to dobré pre vás – Sociálno - emocionálne učenie prostredníctvom návratu prírody do škôl“ – SEU pre školy (SEL for schools)

Globálna myšlienka tejto iniciatívy spája projekt poznávania vtáčích druhov a prepojenia detí s prírodou s emocionálnou výchovou a premenou areálov škôl a detských ihrísk.

Myšlienkou je realizovať program rozvíjajúci emocionálne kompetencie dieťaťa, poznávanie prírody a prehlbovanie vzťahu k nej,  prostredníctvom aktívneho využívania potenciálu vonkajšieho prostredia. V programe vás budeme povzbudzovať, aby ste svoje školské dvory prispôsobovali potrebám detí ale i vtáčích druhov a iných živých tvorov, vytvárili dobré prostredie pre každého a hľadali paralelu medzi potrebami detí, pre dosiahnutie ich pohody (príroda, hra, pohyb, tiché, pokojné priestory) a vtáčeniec a iných živých tvorov (voda, rastliny, jedlo, ticho, pokoj), tak, aby sa cítili dobre všetci spoločne.

Myšlienkou je premeniť školské dvory, renaturalizovať ich tak, aby sa v ich priestoroch vytvoril ekosystém, ktorý zohľadňuje a rešpektuje potreby detí a zároveň iných živých tvorov, aby sa s témou poznávania vtáčích druhov dalo ľahšie pracovať a paralelne ju spájať s emocionálnou výchovou.

„Ako sa dnes majú vtáčiky? –  Ako sa mám ja?“ „Čo potrebujú, aby boli zdravé, šťastné? – Čo potrebujem, aby som sa cítil/a zdravo, šťastne ja….?“ „Čo môžem urobiť, aby som pomohol/pomohla vtáčikom mať sa lepšie? – Čo môžem urobiť, aby sa ostatní kamaráti/ľudia v mojom okolí cítili lepšie tiež?“

Čo môžem zmeniť, aby som sa na školskom dvore, na ihrisku, cítil/a lepšie?

Ak mi slnko dopraje svoje svetlo a teplo, som veselší/veselšia, ak sa môžem hrať so zemou, v zeleni, v tieni stromov, schladiť sa vodičkou – relaxujem, ak môžem byť v prírode alebo v prirodzenom prostredí, či vonku, moje trápenie je menšie a cítim sa šťastnejšie…

Projekt je určený pre materské školy a deti vo veku 3 – 6 rokov, po prispôsobení i pre nižšie ročníky základných škôl. Súčasťou balíka materiálov, ktoré nájdete na týchto stránkach sú

  • Výsledky výskumnej štúdie zameranej na meranie vedomostí detí, úrovne sociálnych a emocionálnych kompetencií a postojov k prírode pred a po implementácii programu SEU
  • Vzdelávacia príručka pre učiteľov k programu SEU, podporujúca emocionálnu inteligenciu (EQ) a sociálne a emocionálne kompetencie u detí v ranom veku pri využívaní vonkajšieho prostredia a prírody.
  • Školiaci program pre učiteľov, vrátane 3 online modulov, podporujúci znalosti a kompetencie pri implementácii SEU v praxi, s využitím vonkajšieho prostredia a prírody
  • Príklady dobrej praxe a spätná väzba zdieľaná materskými a základnými školami zo 4 krajín, ktoré sa zúčastnili výskumu a testovali program SEU počas implementácie projektu, na jar 2022.

 

Projekt bol realizovaný od septembra 2020 do augusta 2023 v Španielsku, na Malte, vo Veľkej Británii a na Slovensku s láskavou podporou programu ERASMUS+.

Projekt je prepojený s projektom TAKE ME OUT a nadväzuje naň: https://takemeoutproject.eu/

Vitajte!