Zaregistrovaním sa získate plnohodnotný, doživotný prístup k programu SEU pre školy, plnej verzii Príručky pre učiteľa, k samostatne stiahnuteľným častiam Príručky “SEU PRE ŠKOLY – DEŇ VONKU”, “SEU PRE ŠKOLY – DEŇ VONKU s fotoprílohou”; “Nahliadnite do sveta vtákov”, “Rozprávky, s ktorými môžete pracovať”, viac ako 60 aktivitám, ktoré môžete využiť na plnohodnotnú realizáciu programu, štrukturovaným podľa ročných období, 11 obrázkovým Prílohám k aktivitám, 3 vzdelávacím modulom v plnej verzii, s interaktívnymi prvkami, Plnej verzii výskumnej štúdie vytvorenej počas projektu.  V prípade realizovania školení pre pedagogických zamestnancov zameraných na využívanie programu SEU PRE ŠKOLY, dostanete ako prví informácie s možnosťami zúčastniť sa certifikovaného vzdelávania. Registráciou a využívaním Programu v praxi tiež prispejete k dlhodobej udržateľnosti projektu, týchto webových stránok a predovšetkým k rozvoju sociálno – emocionálnych kompetencií u detí a ich vzťahu k prírode, ako i radosti z pobytu vonku. Ďakujeme!